72
شبکه بهداشت و درمان میاندوآب - اخبار > شبکه بهداشت و درمان میاندوآب پیشگام در مبارزه و ریشه کنی بی سوادی
صفحه اصلی | چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٦
جهت استفاده بهتر از سایت توصیه می شود از مرورگر فایرفاکس استفاده گردد......
اخبار > شبکه بهداشت و درمان میاندوآب پیشگام در مبارزه و ریشه کنی بی سوادی


 

در راستای پیشبرد برد اهداف فرایند سواد آموزی افراد بی سواد و کم سواد زیر 49 سال تفاهم نامه ای با هماهنگی واحد گسترش(بهنام خامی - مهناز طرحی) بین شبکه بهداشت و درمان آموزش و پرورش به مدت یکسال تمام(12 ماه) از تاریخ 1/6/96 لغایت 1/6/97 منعقد گردید.
بنا به گزارش واحد گسترش مرکز بهداشت در اجرای این قرار داد 5347 نفر بی سواد توسط این واحد استخراج شده و به آموزش و پرورش معرفی گشتند که 21 نفر از آنها جهت سواد آموزی مورد تایید آموزش و پرورش قرار گرفتند.
واحد گسترش در این مورد کلاسهایی در خانه های بهداشت در وقت اداری و با حضور همکاران بهورز در محل زندگی افراد بی سواد آماده نمود که توسط 4 نفر آموزش دهند تحت تعلیم قرار گرفتند.
قابل ذکر است از این افراد 8 نفر زن و 13 نفر مرد از روستاهای نختالو - حاجی کندی - گویجلو - قرمزبلاغ - حمید - قره سقال و پایگاه باروق می باشند.
به امید روزی که همه¬ی هموطنان عزیزمان از نعمت علم و دانش بهره¬مند باشند.
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میاندوآبخروج